Vælg en side
Udbudsrettens A-Z
Pris: 3.500 kr. ekskl. moms
Lektioner: 7

Bliv klædt på til at gennemføre optimale udbudsprocesser med Hortens eksperter. Kurset er online og gennemgår alle udbudsrettens regelsæt og praksis.

Kursusbeskrivelse

Kurset er opdelt i 10 moduler, der giver deltagerne en bred, grundlæggende viden om de udbudsretlige regler og gør dem i stand til at behandle udbudsretlige problemstillinger i praksis.

Modul 1: Intro til udbudsreglerne

 • Hvilke regler gælder?
 • Hvem er omfattet af reglerne?
 • Hvilke aftaler er omfattet af udbudsreglerne?

Modul 2: Tærskelværdier og kontraktens værdi

 • Hvilke tærskelværdier gælder?
 • Hvad gælder for kontrakter under tærskelværdien?
 • Hvordan opgøres kontraktens værdi?

Modul 3: Offentligt og begrænset udbud

 • Hvordan forløber et offentligt henholdsvis begrænset udbud?

Modul 4: Udelukkelse

 • Obligatorisk udelukkelse
 • Frivillig udelukkelse
 • Dokumentation for pålidelighed

Modul 5: Egnethedskrav

 • Udøvelse af det pågældende erhverv
 • Økonomisk og finansiel formåen
 • Teknisk og faglig formåen
 • Andres formåen

Modul 6: ESPD og dokumentation

 • Hvornår skal ESPD anvendes?
 • Indhentning af dokumentation
 • Reparation (egnethed og udvælgelse)

Modul 7: Tildeling

 • Tildelingskriterier
 • Underkriterier
 • Underkriterier i relation til egnethed
 • Underkriterier i relation til mindstekrav
 • Vægtning
 • Delkriterier

Modul 8: Ordregivers ændringer af kontrakten efter udbuddets afslutning

 • Ændringsklausuler
 • Bagatelgrænsen
 • Supplerende anskaffelser
 • Misligholdelse

Modul 9: Evaluering

 • Offentliggørelse af evalueringsmetode
 • Hvilken model kan anvendes?
 • Tilsidesættelse af evalueringsmetode
 • Absolut eller relativ vurdering?
 • Evaluering af pris
 • Prosaevaluering
 • Evaluering af kvalitative kriterier
 • Tilpasning af evalueringsmodel
 • Ændring af evalueringsmodeller undervejs i processen

Modul 10: Underretning af tilbudsgivere og standstill

 • Underretning
 • Standstill

Kurset er opdelt i 10 moduler og varer 5 timer og 30 minutter inkl. test.

SE DEMO

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se hele kurset.

Målgruppe

Alle, som i det daglige arbejder med at gennemføre udbud og/eller licitationer, eller som måske ikke selv gennemfører udbuddene, men har behov for at kende reglerne.

Læringsmål

Kurset giver deltagerne mulighed for at forstå alle faser af et udbud, herunder hvilke regler og krav, der gælder i løbet af processen. Deltagerne bliver således klædt på til at kunne arbejde med offentlige indkøb – både som ordregiver og leverandør.

Ved gennemførelse af kurset optjener du 7 kursuspoint til din obligatoriske efteruddannelse.

Kurset lever op til den vejledning, som Advokatsamfundet har opstillet i forhold til opnåelse af point til den obligatoriske efteruddannelse, men vi udsteder ingen garanti herfor.

Adgang i 365 dage

Dette er et online kursus. Ved køb af brugeradgang har du adgang til kurset i 365 dage. Din adgang er personlig og må ikke deles med andre.

Kurset kan gennemføres både via smartphone, tablet og computer. Der afsluttes med en test, og du modtager efterfølgende et kursusbevis.

Ønsker du at købe flere adgange eller få skræddersyet et kursus til din virksomhed, så læs mere her.

PRIS

Kurset koster 3.500 kr. ekskl. moms.

Log ind