Vælg en side
Forvaltningsretlig sagsbehandling
Pris: 3.000 kr. ekskl. moms
Lektioner: 3
Kurset klæder den erfarne sagsbehandler på til at gennemføre korrekt sagsbehandling.

Kursusbeskrivelse

Kurset gennemgår i de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, som er koncentreret om 11 emner af særlig betydning for den daglige sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Det består af to dele – en videnmåling og en e-læringsdel. I videnmålingen kan kursisten teste sin viden inden for de forskellige emner. Kurset er struktureret sådan, at erfarne sagsbehandlere, der kender til forvaltningsloven, kan gennemføre kurset på ca. 25 minutter. Hvis en sagsbehandler har behov for ekstra viden om et specifikt emne i kurset – f.eks. partshøring – kan kurset folde sig ud til målrettet e-læring om det enkelte emne. E-læringsdelen består både af beskrivelser af de retlige rammer for sagsbehandlingen og en række supplerende cases, der har til formål at underbygge kursisternes faglige udbytte. Når kurset er afsluttet, har kursisten således både fået testet sin viden og gennemgået målrettet e-læring inden for udvalgte emner efter behov. Kurset kan også bruges som opslagsværk i det daglige arbejde.

Kurset består af følgende emner:

 • Afgørelsesbegrebet
 • Partsbegrebet
 • Undersøgelsespligt
 • Partshøring
 • Form og begrundelse
 • Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger
 • Partsindsigt
 • Notatpligt
 • Journaliseringspligt
 • Vejledningspligt
 • Klagevejledning

Kurset inddrager ikke spørgsmål om hjemmel, saglighed og øvrige offentligretlige grundsætninger og er udarbejdet under forudsætning af, at regler i særlovgivningen, herunder persondatareglerne, er iagttaget. Kurset er opdelt i 11 dele og varer mellem 20-30 minutter og 2-3 timer, afhængig af om du kan svare rigtigt på spørgsmålene i ’test din viden’, eller om på du gennemgår hele e-læringen.

SE DEMO

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se hele kurset.

Målgruppe

Målgruppen er sagsbehandlere med borgerkontakt, og kurset er derfor særligt egnet for medarbejdere i borgerservice.

Læringsmål

Målet med kurset er af give kursisterne de nødvendige værktøjer for at gennemføre korrekt sagsbehandling i deres daglige virke.Ved gennemførelse af kurset optjener du 3 kursuspoint til din obligatoriske efteruddannelse.

Kurset lever op til den vejledning, som Advokatsamfundet har opstillet i forhold til opnåelse af point til den obligatoriske efteruddannelse, men vi udsteder ingen garanti herfor.

Adgang i 365 dage

Dette er et online kursus. Ved køb af brugeradgang har du adgang til kurset i 365 dage. Din adgang er personlig og må ikke deles med andre.

Kurset kan gennemføres både via smartphone, tablet og computer. Der afsluttes med en test, og du modtager efterfølgende et kursusbevis.

Ønsker du at købe flere adgange eller få skræddersyet et kursus til din virksomhed, så læs mere her.

PRIS

Kurset koster 3.000 kr. ekskl. moms.

Log ind